Zadbaj o rozwój organizacji i zaangażowanie pracowników

Great companies, happy people

Kontakt

Transformacje LEAN

Identyfikacja i eliminacja patologii biznesowych w 5 krokach strategii Lean czyli zapewnienie takich warunków, w których wszyscy pracownicy są zaangażowani w wygrywanie

Programy rozwojowe i certyfikacyjne, których celem jest przygotowanie liderów do samodzielnego przeprowadzenia transformacji, a kierowników do pełnienia funkcji zgodnie z ich rolą w ramach organizacji

Programy rozwojowe

Gry symulacyjne i sesje motywacyjne zorientowane na inspirację i przykazanie w przystępny sposób podstaw dotyczących lean oraz patrzenia na procesy oczami klienta

Inspiracje

80+

13+

lat doświadczenia

transformacji w produkcji

120+

transformacji w usługach

250+

mln oszczędności dla naszych klientów

Rozwój przedsiębiorstwa

wzrost produktywności przy jednoczesnej poprawie zaangażowania pracowników oraz zdolności do adaptacji

5 kroków strategii lean

1. Kontekst biznesowy - zacznij od DLACZEGO

100% menadżerów wierzy, rozumie i wspiera misję, wizję oraz cele strategiczne

2. Kierunek - zapytaj ludzi, JAK CHCĄ DODAWAĆ WARTOŚĆ

Pracownicy decydują w jaki sposób procesy wspierają kontekst biznesowy. biznesowy - zacznij od DLACZEGO

3. Procesy end-2-end i wartość dla klienta - zrozum, CO JEST TERAZ WARTOŚCIĄ DODANĄ

100% interesariuszy zgadza się co do stanu obecnego

4. Leadership 734 - ustal JEDEN STANDARD PRZYWÓDZTWA

100% liderów przewodzi na podstawie Leadership 734

5. Praca i doskonalenie - stwórz SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Pracownicy nie mogą doczekać się poniedziałku, a nie piątku

Testimoniale i referencje

Poszukiwaliśmy źródeł trwałego wzrostu produktywności, jednak większość rozwiązań na rynku ma charakter doraźny. Odpowiedzią na nasze potrzeby okazała się transformacja zaproponowana przez Leanpassion. Strategia w pięciu krokach przyniosła wzrost produktywności o jedną czwartą. Pracownicy uzyskali wpływ na procesy których są uczestnikami — udoskonalają je, a jednocześnie rozwijając własne kompetencje. Zmianie uległa postawa pracowników, co z kolei przekłada się na wyniki całej organizacji.

MACIEJ WŁODARCZYK

Prezes zarządu Grupy Iglotex

MAŁGORZATA KORPUSIK

R&D Director, Grupa Adamed

Efekty transformacji w jednym z obszarów przerosły nasze oczekiwania, w związku z czym kontynuujemy działania na innych płaszczyznach we współpracy z ekspertami Leanpassion. Ponad dwuletnie doświadczenie we współpracy pozwala nam rekomendować firmę Leanpassion jako solidnego partnera we wdrażaniu zmian w organizacji według metodologii Lean Management. Z pewnością będziemy dalej korzystać z jej usług.

Porównaj swoją organizację z innymi

Kontakt

Wypełnij formularz, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin

Leanpassion sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

NIP 521-359-58-82 Kapitał zakładowy: 200.000 zł