Zadbaj o rozwój organizacji
i zaangażowanie pracowników

Great Companies, Happy People

Kontakt

Transformacje LEAN

Identyfikacja i eliminacja patologii biznesowych w 5 krokach strategii Lean czyli zapewnienie takich warunków, w których wszyscy pracownicy są zaangażowani w wygrywanie

Programy rozwojowe i certyfikacyjne, których celem jest przygotowanie liderów do samodzielnego przeprowadzenia transformacji, a kierowników do pełnienia funkcji zgodnie z ich rolą w ramach organizacji

Programy rozwojowe

Gry symulacyjne i sesje motywacyjne zorientowane na inspirację i przykazanie w przystępny sposób podstaw dotyczących lean oraz patrzenia na procesy oczami klienta

Inspiracje

80+

13+

lat doświadczenia

transformacji w produkcji

120+

transformacji w usługach

250+

mln oszczędności dla naszych klientów

Rozwój przedsiębiorstwa

wzrost produktywności przy jednoczesnej poprawie satysfakcji pracowników oraz zdolności do adaptacji dzięki

5 krokom strategii LEAN

5 kroków strategii lean

1. Kontekst biznesowy - zacznij od DLACZEGO

100% menadżerów wierzy, rozumie i wspiera misję, wizję oraz cele strategiczne

2. Kierunek - zapytaj ludzi, JAK CHCĄ DODAWAĆ WARTOŚĆ

Pracownicy decydują w jaki sposób procesy wspierają kontekst biznesowy. biznesowy - zacznij od DLACZEGO

3. Procesy end-2-end i wartość dla klienta - zrozum, CO JEST TERAZ WARTOŚCIĄ DODANĄ

100% interesariuszy zgadza się co do stanu obecnego

4. Leadership 734 - ustal JEDEN STANDARD PRZYWÓDZTWA

100% liderów przewodzi na podstawie Leadership 734

5. Praca i doskonalenie - stwórz SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Pracownicy nie mogą doczekać się poniedziałku, a nie piątku

Porównaj swoją organizację z innymi

Zapisz się do newslettera i odbierz Executive Summary raportu

z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2019!

Dlaczego Polacy nie polecają swoich pracodawców? Dlaczego co drugi pracownik myśli o zmianie pracy? Co daje satysfakcję z pracy Polakom? Jakie jest TOP 10 oczekiwań pracowników wobec lidera? Sprawdź!

Leanpassion sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa

NIP 521-359-58-82 Kapitał zakładowy: 200.000 zł