Audyt strategii lean

Great companies, happy people

Wypełnij krótką ankietę i dowiedz się:

jaki jest poziom dojrzałości twojej organizacji

na ile środowisko biznesowe twojej firmy sprzyja angażowaniu pracowników w rozwój

jak twoja firma wypada pod względem czterech kluczowych parametrów warunkujących wzrost


Create your own user feedback survey

Leanpassion sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

NIP 521-359-58-82 Kapitał zakładowy: 200.000 zł